Erase This -text, překlad

6. srpen 2013 | 09.35 |

"Erase This"

                                                                                                                                    -by Evanescence

It's too late to change your mind

Je příliš pozdě změnit tvůj názor

Even though this fragile world is

Dokonce i když se tenhle svět

Tearing apart at the seams.

Párá ve švech.

I can't wash these sins away.

Nemůžu smýt tyhle hříchy.

The sinking feeling

Ten skličující pocit, že

Everyday I'm waking up in someone else's life.

Se každý den probouzím v životě někoho jiného.

R.:   Is it so hard for you?

Je to pro tebe tak těžké?

'Cause it's so hard for me

Protože pro mně je tak těžké

To believe that what we dream

Uvěřit, že to, o čem jsme snili

Could ever come to life again

By se ještě někdy mohlo uskutečnit,

'Cause I can not erase this lie.

Protože já nedokážu vymazat tuhle lež.

Not gonna let this day go by.

Nenech tento den proplout kolem.

I'm gonna save this wasted life

Zachráním tenhle promarněný život

And nothing can stand in my way.

A nic mi nemůže stát v cestě.

Not enough to say goodbye.

Nestačí říct sbohem.

Burn it till there's nothing left.

Hoří, dokud tu nic nezůstane.

I'm drowning in the mess that I have made.

Topím se v tomhle chaosu, který jsem udělala.

R.:   Is it so hard for you?

Je to pro tebe tak těžké?

'Cause it's so hard for me

Protože pro mně je tak těžké

To believe that what we dream

Uvěřit, že to, o čem jsme snili

Could ever come to life again

By se ještě někdy mohlo uskutečnit,

'Cause I can not erase this...

Protože já nedokážu vymazat tuhle...

(Darkness in me.)

(Temnotu v sobě.)

The water is rising around us.

Voda výří kolem nás.

There is no other way down.

Není tu žádná jiná cesta dolů.

I only have myself to blame

Mám jen sebe, koho můžu vinit

For it all, all...

Za to všechno, všechno...

R.:   Is it so hard for you?

  Je to pro tebe tak těžké?

'Cause it's so hard for me

Protože pro mně je tak těžké

To believe that what we dream

Uvěřit, že to, o čem jsme snili

Could ever come to life again.

By se ještě někdy mohlo uskutečnit.

If I could just erase my mind.

Kdybych tak jen mohla vymazat svou mysl.

But I can not erase this lie.

Ale nedokážu vymazat tuhle lež.

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Komentáře