Made of Stone -text, překlad

10. srpen 2013 | 22.57 |

"Made of Stone"

                                                                                                                        -by Evanescence

Speak your mind

Vypovídej se,

Like I care.

Jako by mě to zajímalo.

I can see your lips moving.

Vidím tvé pohybující se rty.

I've just learned not to hear.

Naučila jsem se prostě neslyšet.

Don't waste your time.

Nemarni svůj čas.

R.:  It's never enough for you, baby.

   Nikdy to pro tebe není dost, zlato.

Don't want to play your game anymore.

Nechci už hrát tvou hru.

No matter what you say.

Nezáleží na tom, co říkáš.

I'm all out of love for you, baby.

Jsem zcela venku z mé lásky k tobě, zlato.

And now that I've tried everything,

A teď když jsem zkusila všechno,

I'll numb the pain till I am made of stone.

Budu zkřehlá bolestí, dokud se nestanu kamenem.

Take your time.

Dej si na čas.

I'm not scared.

Nebojím se.

Make me everything you need me to be.

Učiň mě vším, čím potřebuješ, abych byla.

So the judgement seems fair.

Tak se rozsudek zdá férový.

Don't waste your time.

Nemarni svůj čas.

R.:   It's never enough for you, baby

   Nikdy to pro tebe není dost, zlato.

Don't want to play your game anymore.

Nechci už hrát tvou hru.

No matter what you say.

Nezáleží na tom, co říkáš.

I'm all out of love for you, baby.

Jsem zcela venku z mé lásky k tobě, zlato.

And now that I've tried everything

A teď když jsem zkusila všechno,

I'll numb the pain till I am made

Budu zkřehlá bolestí, dokud se nestanu

To tear out my heart

Svým vytrhnutým srdcem

For the way that it feels.

Pro to, co cítí.

I will still remember when you've long forgotten me.

Stále si budu pamatovat, když jsi na mně dlouho zapomněl.

R.:   It's never enough for you, baby.

  Nikdy to pro tebe není dost, zlato.

Don't want to play your game anymore.

Nechci už hrát tvou hru.

No matter what you say.

Nezáleží na tom, co říkáš.

I'm all out of love for you, baby.

Jsem zcela venku z mé lásky k tobě, zlato.

And now that I've tried everything,

A teď když jsem zkusila všechno,

I'll numb the pain till I am made of stone.

Budu zkřehlá bolestí, dokud se nestanu kamenem.

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Komentáře