Hororový Cannock Chase

21. březen 2016 | 00.14 |
› 

c

Nikde v Británii nedochází k tolika druhům paranormálních jevů jako v rozlehlé zalesněné oblasti Cannock Chase v britském Staffordshiru, kam denně zavítají spousty lidí. Mnozí z nich se zde setkávají s jevy, které nedokážou pochopit. Paranormálních aktivit a přízračných zjevení je tu přitom tolik, že odborníci spekulují, zda se na tomto místě nenachází jakási brána do světa mrtvých...


welcome

Když si britka Michelle Mason se syny udělá výlet do Cannock Chase (asi 30 km severně od Birminghamu) a kráčí po lesní cestě, od začátku má zvláštní pocit, jako by je někdo zpoza stromů sledoval. Tuto představu však brzy zavrhuje. Namísto toho jí začíná připadat, jako by s nimi šel někdo čtvrtý. Po pár kilometrech cesty se zastavuje, aby si odpočala, a její synové začnou pobíhat kolem a lézt na stromy. "Mami, vyfoť nás takhle," žadoní děti. Michelle vstává z pařezu a začíná své syny fotit. Během toho se ale jeden z nich poleká a tvrdí, že se ho dotklo něco neviditelného. Michelle si vzpomíná na podivný pocit, který před pár chvílemi zažila, a dětem přikazuje, aby rychle slezly. Všichni míří zpět domů. Tam zjišťují, že jejich pocit byl správný a výlet si skutečně udělali ve čtyřech, s někým, kdo vůbec nepochází z našeho světa...

PŘIPOJILO SE K RODINĚ NA VÝLETĚ ČERNOOKÉ DÍTĚ?

Černooké děti jsou údajně bytosti, které postrádají duhovku a bělmo. Mají tedy naprosto černé oči. Existuje několik teorií o tom, co jsou zač. Někdo tvrdí, že se jedná o duchy zavražděných dětí,ghost jiní je mají za démony. Jsou však i tací, kteří je považují za bytosti mimozemského původu. Zároveň o nich koluje, že dokážou mimosmyslově manipulovat lidskou myslí a šířit tímto způsobem strach a nepříjemné pocity. A právě na jedno takové černooké dítě naráží britka Michelle Mason, která si se svými dvěma syny v srpnu 2014 udělá výlet do Cannock Chase. Událost se stane jedním z nejnovějších případů výskytu černookého dítěte na světě.

SNÍMEK JAKO DŮKAZ?

"Když jsme přišli domů, začala jsem si prohlížet fotografie synů, které jsem v Cannock Chase během odpočívání pořídila. Jedna z fotografií mě později opravdu vyděsila. Postava, která tam je, tam prostě být nemá...", vysvětluje šokovaná matka, jež měla od začátku cesty pocit, že je něco nebo někdo sleduje. Na snímku, která má Michelle na mysli, je totiž na pravé straně vedle chlapců vidět přízračný obličej dítěte s černýma očima!

HODNÝ DUCH NEBO ZLÝ DÉMON?

Otázkou je, kdy se tato bytost k rodině přidružila. Bylo to hned ve chvíli, kdy rodina vstoupila do lesa a matka začala mít instinktivní pocit, že je někdo sleduje? Nebo se snad v okolí rodiny zdržovala již delší dobu? A je toto černooké dítě duchem, který chce s dětmi pouze skotačit a hrát si? Nebo se jedná o démona, jenž chce rodině způsobovat zlo a proniknout do jejich duší? "Jsme normální rodina, nevyvoláváme duchy ani nepatříme do nějaké sekty. Na takové věci nevěříme. Ale že je na fotografii ještě jedno dítě, to skutečně nelze popřít," dodává Michelle Mason. Má se její rodina čeho obávat?


PŘÍZRAČNÝ PES Z BRERETONUnm

V oblasti Cannock Chase se nachází vesnice Brereton, do které vede několik úzkých silnic a lesních cest. V 70. a 80. letech 20. století se po nich však příliš mnoho lidí nevydává. V té době totiž krajem koluje, že se podél těchto silnic a cest plíží velký černý pes se špičatýma ušima a rudýma očima, z nichž vychází čiré zlo. Někteří svědci dokonce začnou tvrdit, že viděli, jak mu z tlamy šlehají plameny. Pro toto monstrum se vnáší přezdívka "přízračný pes z Breretonu". Podle místních se jedná o přízračného pekelného psa, což má být bytost ze záhrobí, která se zjevuje jen na určitých místech světa. Podle některých jsou černí psi vyslanci samotného ďábla, kteří mají do pekla přivádět lidi, pro které je ďábel poslal. Jiní naopak věří spíše v to, že pekelný pes je vtělenou mstou bohů, kteří bestii posílají do lidského světa jako trest za spáchané hříchy. Může se tak prý objevit pouze tam, kde žijí lidé, kteří spáchali něco zlého. Je právě to pravým důvodem, proč se v Cannock Chase začalo takové monstrum pohybovat? A mohlo by to mít spojitost s duchem černookého, tudíž nejspíš zavražděného dítěte?

KOLEM TLAMY MĚL KREV!

Známým se stává příběh místního občana Nigela Lea, který na přízračného černého psa naráží v roce 1972. Tehdy má jet jednou odlehlou cestou vedoucí přes lesy Cannock Chase, když spatřuje velkou zářivou světelnou kouli, která naráží do země takovou silou, že po sobě zanechává kráter. Nigel zpomaluje, načež se zděsí jako ještě nikdy v životě. "Spatřil jsem toho největšího psa, kterého jsem kdy viděl. Byl černý, svítily mu oči a všude kolem tlamy měl krev!" říká později lidem ve vesnici. V ten moment na nic nečeká a rychle ujíždí. Krátce po tomto zážitku při pracovním úrazu umírá jeden z jeho hellhoundblízkých přátel. Podle Lea může mít jeho smrt spojitost právě s příchodem přízračného psa, jehož zjevení prý bylo předzvěstí blízké smrti někoho z okolí. Spáchal snad Nigelův kamarád něco nedobrého?

SVĚDCI PŘIBÝVAJÍ

Ve velkou známost vchází i svědectví paní Sylvie Everett, která má na démonického psa narazit v roce 1985. Když toho roku jednoho večera cestuje se svým manželem přes místní lesy, všimne si prý, jak se v dálce pohybuje mlžná postava. I když ji nedokáže pořádně zaostřit, od začátku má dojem, že bytost nekráčí vzpřímeně, ale po čtyřech. Přízrak se zanedlouho rozplývá stejně tak nečekaně, jako se objevil. Ještě před tím se však na mlžné postavě rozzáří dvě rudé tečky, což byly podle Everett jistě oči. Málokdo tak pochybuje o tom, že se nejednalo o další zjevení přízračného psa z Breretonu.

VLK, NEBO VLKODLAK?

Po roce 2000 se v Cannock Chase začínají šířit zprávy, že se na německém hřbitově mezi Staffordem a Cannock začal za denního světla zjevovat obrovský psovi podobný tvor, který umí chodit po dvou nohách. Místní si začnou špitat o tom, že se na scénu po dlouhé době opět vrátil přízračný pes z Breretonu. Ovšem záhadologové mají od samého počátku spíše za to, že by se mohlo jednat o vlkodlaka. Čím dál tím více svědků totiž záhadného tvora popisuje jako vlka, který umí chodit vzpřímeně jako člověk. Na místo se v roce 2007 sjíždí skupina vyšetřovatelů, kteří se do lesů vydávají po stopách skutečných vlkodlaků. Skupině se však žádného z nich vypátrat nepodaří. Obyvatelům z okolí hřbitova se ale během následujících let ztrácí mnoho domácích zvířat, což legendy o vlkodlakovi jen posiluje. Nemůže však za krádežemi zvířat stát prachobyčejný vlk?


VE SPÁRECH VELKÝCH ČERNÝCH KOČEKc

Na okraji Cannock Chase, kde ještě lesní porost není tak hustý, si udělalo výlet menší stádo daňků. Jejich hlavy se sklánějí k zemi a uši na nich se pohybují ze strany na stranu, zdali náhodou nezaslechnou nějakého nevítaného vetřelce. Toho, který je již dobrých pár minut zpoza keře přikrčeně pozoruje, však šanci zaregistrovat nemají. Možná totiž ani nepochází z našeho světa. Je to velké mohutné černé zvíře, jehož kroky ani dech prý vůbec nejsou slyšet. Černý zabiják náhle vyráží a strhává na zem několik daňků najednou. Během další vteřiny jim prokousává hrdla a začíná je požírat. Přesně tak je prý v roce 2008 na okraji Cannock Chase zabito několik daňků. Po děsivém náletu jejich těl se krajem začínají šířit zvěsti o tom, že se daňkové stali oběťmi záhadných velkých černých koček. Co jsou tito tvorové zač?

JSOU VŮBEC ŽIVÉ?

První zmínky o záhadných velkých černých kočkách se ve Velké Británii objevili přibližně v 50. letech 20. století. Právě tehdy začínají lidé, žijící na venkově, přicházet se svědectvími o spatření velkých tmavých kočkovitých šelem, které se toulají krajinou a masakrují hospodářská i lesní zvířata. Nikdo přitom neví, o jaký druh zvířete se přesně jedná ani odkud pochází. Zároveň se podle všeho nejedná o černého pantera ani o pumu, která se v Británii ve volné přírodě beztak nevyskytuje. Mnoho lidí tak začíná věřit v to, že jde o přízračná zvířata. Důkazem toho může být svědectví jedné ženy, bydlící poblíž Cannock Chase. Ta údajně v roce 2008 zahlédla cestou na hřbitov velkou černou kočku, která ji zavětřila. Žena se v tu chvíli strachem nemohla pohnout, a tak jen stála a čekala na to, co se bude dít dál. Záhadný tvor k ní však udělal jen pár kroků a pak za zvuku statické elektřiny zmizel. Je tato příhoda dalším důkazem toho, že děsivé šelmy nejsou z masa a kostí?


PROKLETÁ PEVNOST

K vůbec nejvíce nevysvětlitelným jevům v Cannock Chase dochází v okolí pevnosti Castle Ring Fort, která zde stojí již přes dva tisíce let.  Už celá desetiletí odsud lidé slýchají podivné zvuky, jako jsou například údery kladiva a broušení nožů či mečů. Souvisí snad tyto zvuky s tím, že pevnost pochází z doby železné, kdy lidé hojně vyráběli všemožné zbraně a nástroje převážně ze železa? "Není to pouze zvuk zbraní a nástrojů. Od pevnosti se line i zpěv či starobylá hudba, která vhgujpochází ze zcela jiné doby," tvrdí místní. Přebývají zde snad duchové lidí, kteří pevnost postavili? Podle odborníků na paranormální jevy je to velice pravděpodobné. I historikové totiž potvrzují, že na místě v minulosti probíhaly pravěké rituály, při nichž zde bylo obětováno mnoho lidí.

PANÍ Z CHASE

Začátkem nového století začnou být kolem Castle Ring Fort vídány i tmavé a světlé přízračné postavy. Nejznámější z nich je přízrak přezdívaný paní z Chase. Ta zde má být poprvé spatřena v roce 2006. Když se žena jménem Linda vrací v noci autem domů po nedaleké silnici, zahlédne před sebou nahou postavu ženy. "Nejdříve jsem se lekla. Ale po počátečním šoku jsem si řekla, že určitě potřebuje pomoc. Proto jsem vystoupila z auta a zeptala se, co se jí stalo a proč je nahá. A pak jsem to spatřila...," vypráví Linda. Ta si při bližším pohledu na ženu všimne, že ačkoli je zcela nahá, nemá žádný pohlavní orgán. Když se Linda zděšeně zadívá do velkých hypnotických očí tajemné ženy, údajně začíná být paralyzována. V tu chvíli dostává strach a chce začít křičet, ale nejde to. Tento stav trvá několik minut. Když pak paní z Chase spouští z Lindy oči a odkráčí směrem do lesa, Linda se může znovu pohnout. S křikem pak co nejrychleji naskočí zpět do auta a ujíždí pryč. Kdo ale tajemná žena z lesa je? Je to duch, člověk se zvláštními schopnostmi, či dokonce bytost z jiného světa?


Prasečí muž: Hříčka přírody?pigman

  • Nejbizarnější postavou, která byla v Cannock Chase spatřena, je humanoidní bytost, jež vešla ve známost jako prasečí muž.
  • Svědci ho popisují jako dva metry vysokého tvora ve farmářských šatech, který má na obličeji prasečí rypák a vydává děsivé kvičivé zvuky.
  • Příběhy o něm se datují od 40. let minulého století, kdy měl v lese vyděsit jednu postarší ženu. Od té doby se počet svědectví začal stupňovat.
  • Podle legendy toto monstrum vzniklo po 2. světové válce, kdy američtí vědci prováděli sérii podivných experimentů na zvířatech a lidech a směšovali mezi sebou lidskou a prasečí DNA. Kdo však byl prasečí muž ve skutečnosti?

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Komentáře