Schizofrenie- úvod

6. duben 2009 | 23.03 |

Schizofrenie- úvod

Co je schizofrenie?

Schizofrenie patří mezi diagnózy, s nimiž se nikdo nechlubí. Velká část laické veřejnosti má totiž o schizofrenii zkreslené představy- bylo by například dobré zapomenout na rozdvojenou osobnost, protože tím schizofrenie není. Pojem schizofrenie lze nejlépe přeložit jako rozdělené myšlení, ale jinak jde o poruchu mnoha duševních funkcí: myšlení, vnímání, emotivity, narušena může být i motorika, osobnost, schopnost jednání s lidmi, pozornost nebo paměť. Schizofrenie patří mezipsychotická onemocnění (psychózy). Trpí jí zhruba 1% populace, tedy každý stý člověk. Nemoc se většinou objeví mezi 15 a 35 rokem, pohlaví roli nehraje. Někteří schizofrenici se zcela vyléčí, u některých jde o chronický stav. Asi 10% schizofreniků ukončí svůj život sebevraždou. Schizofrenie patří z hlediska finanční náročnosti k vůbec nejdražším chorobám- léčba je nákladná, často dlouhodobová a mnozí schizofrenici mají omezenou pracovní schopnost.

Proč schizofrenie vzniká?

Příčiny schizofrenie nejsou dosud přesně známy. Často se najde vysoká hladina dopaminu v mozku, na vině mohou být některé viry, stres nebo špatná rodinná komunoikace. Vždy se musí spojit určitá dispozice se spouštěčem. Na jiné úrovni je schizofrenie hlavně poruchou selektivity vnímání- schizofrenik vnímá mnohem více informací, než kolik potřebuje a protože je nedokáže spracovat, vytvoří si jeho mozek svoji vlastní, přijatelnou realitu.

Jaké jsou příznaky schizofrenie?

Mezi obecné projevy patří nestandartní myšlení (schizofrenik má vlastní logiku uvažování), uzavření se do vlastního světa, změněné prožívání a zmatek v pocitech. Typickými schizofrenními symptony (příznaky) jsou halucinace a bludy- ty patří do skupiny tzv. negativní příznaky.

Halucinace jsou vjemy, které ovšem vznikají bez reálného podkladu. Mohou být zrakové, sluchové, tělové, čichové a chuťové, ale třeba i intrapsychické, negativní nebo hypnagonní.

Bludy jsou mylná a nevývratná přesvědčení a rozlišují se například tyto: paranoidní, perzekuční, megalománické, kverulační, expanzivní, ruinační nebo reformátorské.

Jaké známe typy schizofrenie?

Takovou klasickou, nejčastěji zmiňovanou schizofrenií je ta paranoidní. Dále existuje schizofrenie heberfrenní a simplexní (objevují se kolem adolescence), katatonní (s narušenou pohybovou aktivitou), nediferencovaná a reziduální.

Jak se schizofrenie léčí?

Schizofrenii je nutné léčit pomocí léků, nejčastěji neuroleptik, resp. antipsychotik. Alternativně u dolných forem schizofrenie (podobně jako u deprese), se uplatní elektrokonvulzivní terapie. Psychologické působení je doplňkovým postupem, který člověku usnadní návrat k normálnímu fungování po odeznění nebo zmírnění příznaků.

Jak překonat schizofrenii?

Pokud u sebe pozorujete nějaké možné příznaky schizofrenie, navštivte psychiatrickou ambulanci. Bez odborné léčby, pouze s pomocí vlastní vůle, se vám to nepodaří. Ve vašem mozku je zřejmě nevyvážené chemické prostředí, které lze upravit pomocí léků. Stud ani strach není na místě, lékař už viděl mnoho lidí, jako jste vy a ochotně se vám bude věnovat.

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Komentáře