Typy schizofrenie

6. duben 2009 | 23.12 |

Typy schizofrenie

Paranoidní schizofrenie-jde o nejčastěji se vyskytující typ. Obvykle se objevuje spíše ve vyšším věku a charakteristické jsou hlavně pozitivní příznaky-bludy a halucinace. Paranoidní se tato schizofrenie nazývá podle často přítomných paranoidních bludů. Dotyčný se může cítit ohrožen jinými lidmi, silně žárlí nebo se cítí pronásledován atp. Prognóza je relativně dobrá.

Simplexní schizofrenie-může se projevit už kolem 15. roku věku a je tvořena spíše negativními symptomy: citovou otupělostí, abulií a anhedonií. Tato forma má v mnoha případech tendenci chromifikovat (přetrvávat).

Hebefrenní schizofrenie- začíná u mladých lidí (cca do 20 let). Mezi její projevy patří zanedbávání povinností, časté používání vulgarismů, plané filozofování, hloupé vtipkování, zvláštní myšlení a celkově podivně podivínský. Člověk se často chová jako pubescent a stylem ''všechno vím, všechno znám''. Léčení bývá komplikovanější.

Katatonní schizofrenie- je poměrně vzácná, tvoří asi setinu všech případů schizofrenie. Typické je narušení v oblasti motoriky (pohybů). Má dvě podoby- stuporózní a produktivní. Při stuporózní formě se člověk částečně nebo úplně přestane hýbat. Pokud mu někdo třeba zvedne ruku, vydrží takto nesmírně dlouho. Někteří schizofrenici se nepohnou i řadu let, ale jsou nevyzpytatelní- mohou zničehonic něco udělat. Příčinou nehybnosti jsou halucinované hlasy, které jim zakazují hýbat se. Produktivní forma se vyznačuje výraznou, dezorganizovanou fyzickou aktivitou nebo opakováním určitých pohybů (pohupování atp.), případně slov či vět.

Nedinferencovaná schizofrenie-je směsí příznaků, přičemž nelze přiřadit žádnému výše zmíněnému typu (např. kombinace hebefrenní a katatonní formy).

Reziduální schizofrenie-takto se označuje chronická, na léčbu příliš nereagující forma schizofrenie.

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Komentáře

RE: Typy schizofrenie michaela nováková 22. 03. 2015 - 23:50
RE(2x): Typy schizofrenie moon 26. 03. 2015 - 13:07